Bilisiumlezing: Bilzen voor de rechter

Rombout Nijssen
Bilisium

Tijdens het grootste deel van de oorlogsjaren 1914-1918 bleven de Belgische parketten en rechtbanken aan het werk. Dat was nodig, want de oorlogsomstandigheden maakten geen einde aan de deugnieterijen en echte misdrijven. Bovendien vaardigden gemeentebesturen en andere overheden omwille van de bezetting specifieke besluiten uit. En meer wetgeving betekende als vanzelf meer overtredingen.

Voor welke misstappen moesten mensen uit Bilzen zich onder de oorlogsjaren voor de rechter verantwoorden? Stropen, diefstal van veldvruchten, schade aan veldvruchten, kinderen uit de school houden, dronkenschap, vechten… het komt allemaal aan bod.

Rombout Nijssen (°Bilzen 1965) is rijksarchivaris aan het Rijksarchief in Hasselt. En verder ook nog historicus, Master in de theologie, schrijver van een breed gamma aan historische bijdragen. Een veelgevraagd spreker en een uitstekend verteller bovendien, die garant staat voor een boeiende en leerrijke avond.

Organisatie

Bilisium

Delen op sociale media


Prijs

€ 5

incl. drankje tijdens de pauze

Reserveren

  • Geen voorverkoop.
    Ticket te betalen aan de kassa voor aanvang van de lezing.